top of page

UNIVERSITY COUNCIL (U-COUNCIL)

Within ProMed, multiple people from each different party in the University Council attends:

U-raad ProMed '23-'24.jpg

Lijst Calimero
SOG
De Vrije Student

dvs-promed.png

Wij zijn Ale (Lijst Calimero), Bastiaan (DVS) en Verena (SOG), dit jaar aanwezig bij ProMed als toehoorders vanuit de Universiteitsraad! De Uraad is het hoogste medezeggenschapsorgaan binnen de RUG. De studentgeleding van de Universiteitsraad zorgt ervoor dat studenten op het hoogste bestuurlijke niveau worden vertegenwoordigd. Wij zitten bij ProMed om te horen wat er onder geneeskunde studenten speelt en hen te vertegenwoordigen in de Universiteitsraad.

bottom of page